Chữ ký số công cộng EFYCA
Giải pháp tiên phong thời công nghệ

Bảng giá chữ ký số công cộng EFY-CA

Kính gửi Quý khách hàng bảng giá các loại chữ ký số sau đây:

1. CẤP CHO TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN TRONG TỔ CHỨC                                                                  ĐVT: VND

     Bảng giá chữ ký số

     Tải về bản báo giá pdf.

▶ ÐĂNG KÍ TƯ VẤN

Liên hệ mua hàng: Hà Nội (Ms Hằng):0911 876 893 / Hồ Chí Minh (Ms Thùy): 0911 876 899
 

2. CẤP CHO CÁ NHÂN                                                                                                                          ĐVT: VND

      Bảng báo giá chữ ký số

    Tải về bản báo giá pdf.

▶ ÐĂNG KÍ TƯ VẤN

Liên hệ mua hàng: Hà Nội (Ms Hằng):0911 876 893 / Hồ Chí Minh (Ms Thùy): 0911 876 899

 

3. CẤP CHO MÁY CHỦ (SERVER HSM)                                                                                            ĐVT: VND

     Bảng báo giá chữ ký số

     Tải về bản báo giá pdf.

▶ ÐĂNG KÍ TƯ VẤN

Liên hệ mua hàng: Hà Nội (Ms Hằng):0911 876 893 / Hồ Chí Minh (Ms Thùy): 0911 876 899

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam