Chữ ký số công cộng EFYCA
Giải pháp tiên phong thời công nghệ

Bảng giá chữ ký số công cộng EFY-CA

 

Bảng báo giá Dịch vụ chữ ký số Công cộng EFY-CA

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIN HỌC EFY VIỆT NAM

Đ/c: Tầng 9, tòa nhà Sannam, 78 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 024.62872290  -Email: ca@efy.com.vn-   Tổng đài: 19006142

VPGD Miền Nam: M002B Cao ốc Phú Nhuận, 20 Hoàng Minh Giám, P.9, Phú Nhuận, TP.HCM

Tel: 028.73098686  -  Email: ca@efy.com.vn-  Tổng đài: 19006139

 

BẢNG GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ EFY-CA

DÀNH CHO TỔ CHỨC

Số: 010419/OS/EFY-CA

Hà Nội, ngày 01/04/2019

                                                                                                                                                              

Kính gửi: Quý khách hàng!

Công ty EFY Việt Nam trân trọng thông báo bảng giá cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số EFY-CA như sau:

                                                                                                                                                     ĐVT: Đồng

Gói cước

01 năm

02 năm

03 năm

Đăng ký mới

Giá chứng thư số

 1.280.000

 2.200.000

3.110.000

Giá Token

     550.000

     550.000

Miễn phí

TỔNG

 1.830.000

 2.750.000

3.110.000

Gia hạn

Giá chứng thư số

1.280.000

      2.200.000

2.810.000

Tổng thời gian sử dụng (tháng)

12

   24

36

 

Ghi chú:

  • Báo giá có hiệu lực từ 01/04/2019 áp dụng cho tất cả các khách hàng đăng ký mới, gia hạn và có thể thay đổi mà không kịp báo trước.
  • Giá Chữ ký số đã bao gồm 10% thuế VAT

Tải Bảng báo giá dịch vụ Chữ ký số EFY-CA (Token) dành cho tổ chức

 

BẢNG GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ EFY-CA

DÀNH CHO CÁ NHÂN

                                                                                                                                                 Số: 280718/PS/EFY-CA

Hà Nội, ngày 28/07/2018

Kính gửi: Quý khách hàng!

Công ty EFY Việt Nam trân trọng thông báo bảng giá cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số EFY-CA như sau:

                                                                                                                                                                      ĐVT: Đồng

ĐVT: Đồng

 

Gói cước

01 năm

02 năm

03 năm

Đăng ký mới

Giá chứng thư số

500.000

800.000

1.100.000

Giá Token

550.000

550.000

Miễn phí

TỔNG

1.050.000

1.350.000

1.100.000

Gia hạn

Giá chứng thư số

500.000

800.000

1.100.000

Tổng thời gian sử dụng (tháng)

12

   24

36

 

Ghi chú:

  • Báo giá có hiệu lực từ 28/07/2018 áp dụng cho tất cả các khách hàng đăng ký mới, gia hạn và có thể thay đổi mà không kịp báo trước.
  • Giá Chữ ký số đã bao gồm 10% thuế VAT

Tải Bảng báo giá dịch vụ Chữ ký số EFY-CA cho cá nhân

 

BẢNG GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ EFY-CA
DÀNH CHO CÁ NHÂN THUỘC TỔ CHỨC

Số: 010419/SS/EFY-CA

Hà Nội, ngày 01/04/2019

Kính gửi: Quý khách hàng!

Công ty EFY Việt Nam trân trọng thông báo bảng giá cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số EFY-CA như sau:

                                                                                                                                                ĐVT: Đồng

Gói cước

01 năm

02 năm

03 năm

Đăng ký mới

Giá chứng thư số

 1.280.000

 2.200.000

3.110.000

Giá Token

     550.000

     550.000

Miễn phí

TỔNG

 1.830.000

 2.750.000

3.110.000

Gia hạn

Giá chứng thư số

1.280.000

      2.200.000

2.810.000

Tổng thời gian sử dụng (tháng)

12

   24

36

Ghi chú:

  • Báo giá có hiệu lực từ 01/04/2019 áp dụng cho tất cả các khách hàng đăng ký mới, gia hạn và có thể thay đổi mà không kịp báo trước.
  • Giá Chữ ký số đã bao gồm 10% thuế VAT

Tải Bảng báo giá dịch vụ Chữ ký số EFY-CA (Token) dành cho cá nhân thuộc tổ chức

 

BẢNG GIÁ CUNG CẤP CHỨNG THƯ SỐ KÝ TẬP TRUNG

DÀNH CHO TỔ CHỨC

                                                                                                                                                               

Số: 126/EFY-CA

Hà Nội, ngày 28/07/2018

 

Kính gửi: Quý khách hàng!

Công ty EFY Việt Nam trân trọng thông báo bảng giá cung cấp chứng thư số ký tập trung như sau:

                                                                                                                                                     ĐVT: Đồng

Gói cước

01 năm

02 năm

03 năm

EFY.CA (1024 bit)

 5.500.000

 7.500.000

8.500.000

EFY.CA (2048 bit)

9.000.000

14.000.000

16.500.000

Thời gian sử dụng

12 tháng

24 tháng

   36 tháng

 

Ghi chú:

  • Báo giá có hiệu lực từ 28/07/2018 và có thể thay đổi mà không kịp báo trước.
  • Giá chứng thư số ký tập trung chưa gồm 10% thuế VAT

Tải Bảng báo giá dịch vụ Chứng thư số ký tập trung cho tổ chức

 

Hỗ trợ đăng ký chữ ký số EFY-CA: www.efyca.vn - Miền Bắc: 1900 6142 - Miền Nam: 1900 6139

 

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam