Chữ ký số công cộng EFYCA
Giải pháp tiên phong thời công nghệ

Thư viện hỗ trợ

 
BỘ THƯ VIỆN CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ
 
 

STT

Bộ cài đặt

Nhấn tải về

1

 DotNetFrameWork 4.0

Tải về

2

 DotNetFrameWork 4.5.2

Tải về

3

 Service Pack 3 cho máy Windows XP

Tải về

4

 Windown Installer 3.1

Tải về

5

 Bộ gõ tiếng Việt Unikey

Tải về

6

 SQL server 2008 r2

Tải về

7

 SQL server 2008 management studio

Tải về

8

  Windows powershell

Tải về

9

 Phần mềm hỗ trợ từ xa UltraViewer

Tải về

10  Phần mềm Token manager Tải về
11 Java Hải quan điện tử 7u3 Tải về
12 Java Thuế điện tử eSigner 1.0.8 Tải về

 

 

 

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam