Chữ ký số công cộng EFYCA
Giải pháp tiên phong thời công nghệ

Thư viện hỗ trợ

 
BỘ THƯ VIỆN CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ
 
 

STT

Bộ cài đặt

Nhấn tải về

1

 DotNetFrameWork 4.0

Tải về

2

 DotNetFrameWork 4.5.2

Tải về

3

 Service Pack 3 cho máy Windows XP

Tải về

4

 Windown Installer 3.1

Tải về

5

 Bộ gõ tiếng Việt Unikey

Tải về

6

 SQL server 2008 r2

Tải về

7

 SQL server 2008 management studio

Tải về

8

  Windows powershell

Tải về

9

 Phần mềm hỗ trợ từ xa UltraViewer

Tải về

10

 Phần mềm Token manager

 SHA256:1c288f711abc137a3f930914f9aa54ede4b87f717770310f4ef5360b83fe1ba4

Tải về
11

 Java Hải quan điện tử 7u3

 SHA256:8a3b88e5d5ebf43d800e6b54c82f8da498985d44b972bdb0c0158a915b861d9a

Tải về
12

 Java Thuế điện tử eSigner 1.0.8 

 SHA256:e28fabb0525b6900bc15038b5b8e161ff0f62b24ced5ff4938eb7a62b046154b

Tải về

 

BỘ THƯ VIỆN CÁC TÀI LIỆU HỖ TRỢ

 

Bộ tài liệu

Nhấn tải về

1

 Hướng dẫn trước khi ký hợp đồng dịch vụ EFY-CA

Tải về

2

 Bộ hồ sơ đăng ký CKS dành cho tổ chức, doanh nghiệp

Tải về

3  Bộ hồ sơ đăng ký CKS dành cho cá nhân thuộc tổ chức, doanh nghiệp  Tải về
4  Bộ hồ sơ đăng ký CKS dành cho cá nhân không thuộc tổ chức, doanh nghiệp Tải về

 

 

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam