Chữ ký số công cộng EFYCA
Giải pháp tiên phong thời công nghệ

Thư viện hỗ trợ

 
BỘ THƯ VIỆN CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ
 
 

STT

Bộ cài đặt

Nhấn tải về

1

 DotNetFrameWork 4.0

Tải về

2

 DotNetFrameWork 4.5.2

Tải về

3

 Service Pack 3 cho máy Windows XP

Tải về

4

 Windown Installer 3.1

Tải về

5

 Bộ gõ tiếng Việt Unikey

Tải về

6

 SQL server 2008 r2

Tải về

7

 SQL server 2008 management studio

Tải về

8

  Windows powershell

Tải về

9

 Phần mềm hỗ trợ từ xa UltraViewer

Tải về

10

 Phần mềm Token manager

 SHA256:1c288f711abc137a3f930914f9aa54ede4b87f717770310f4ef5360b83fe1ba4

Tải về
11

 Phần mềm SignOfflinePDF 

 SHA256: 96a474b0b979e4411e85da5773c575cadbc181542e4f31a8c4f440cd598509b9

Tải về
12

 Phần mềm SignOfflineXML

 SHA256: 52fffe7c50f318ce029863f5bcb05ea9e1503213050506e6ac2f3ca15390ec7d

Tải về
13

 Phần mềm Java 7u3

 SHA256: 353ab723be1d3c8099ff22bb0f358914509ffc0e2219a27fbb17c489c2025e42

Tải về

14  Phần mềm VSignPDF Tải về

 

BỘ THƯ VIỆN CÁC TÀI LIỆU HỖ TRỢ

 

Bộ tài liệu

Nhấn tải về

1

 Hướng dẫn trước khi ký hợp đồng dịch vụ EFY-CA

Tải về

2

 Bộ hồ sơ đăng ký CKS dành cho tổ chức, doanh nghiệp

Tải về

3  Bộ hồ sơ đăng ký CKS dành cho cá nhân thuộc tổ chức, doanh nghiệp  Tải về
4  Bộ hồ sơ đăng ký CKS dành cho cá nhân không thuộc tổ chức, doanh nghiệp Tải về

 

 

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam