Chữ ký số công cộng EFYCA
Giải pháp tiên phong thời công nghệ

Chào mừng bạn ghé thăm website chính thức của chữ ký số EFY-CA được cung cấp bởi EFY Việt Nam.

Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam. Các thông tin hiển thị trên Website này nhằm mục đích cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ Chữ ký số EFY-CA, các chương trình khuyến mại cũng như các chương trình chăm sóc khách hàng của EFY Việt Nam.

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn (người sử dụng) và EFY Việt Nam dưới đây:

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung hoặc sử dụng bất kỳ nội dung, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này. Do vậy, đề nghị Quý khách đọc và nghiên cứu kỹ trước khi tiếp tục sử dụng Website này.

EFY Việt Nam chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Khi truy cập, sử dụng Website này, Quý khách đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện nêu ra dưới đây. Do vậy, đề nghị Quý khách đọc và nghiên cứu kỹ trước khi tiếp tục sử dụng Website này.

EFY Việt Nam có toàn quyền sửa đổi các Chính sách, Điều khoản và Điều kiện được nêu tại website vào bất kỳ thời điểm nào? Các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải lên Website https://efyca.vn. Người sử dụng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các thay đổi liên quan khi sử dụng website https://efyca.vn

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Tuyên bố các quyền sở hữu trí tuệ với dịch vụ chữ ký số EFY-CA của EFY Việt Nam thể hiện trên website

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của EFY Việt Nam. Bản quyền của EFY được thể hiện trên website bằng dòng chữ “2018© Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam”.

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm... đều thuộc quyền sở hữu của EFY Việt Nam và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của EFY Việt Nam là xâm phạm quyền của EFY Việt Nam và EFY Việt Nam có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

NỘI DUNG

Quyền và trách nhiệm của EFY Việt Nam

EFY Việt Nam có quyền thay đổi/ chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

EFY Việt Nam có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.

EFY Việt Nam có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của EFY Việt Nam. Theo đó, EFY Việt Nam không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.

Toàn bộ thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của EFY Việt Nam. EFY Việt Nam cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, EFY Việt Nam sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, EFY Việt Nam không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng tất cả các thông tin của người sử dụng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, EFY Việt Nam được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.

Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa EFY Việt Nam sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba. 

EFY Việt Nam có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

EFY Việt Nam cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: “2018© Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam”

Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của EFY Việt Nam; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của EFY Việt Nam.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì bạn có thể chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến thỏa thuận này cần được thực hiện tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam. Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, EFY Việt Nam sẽ huỷ bỏ quyền sử dụng dịch vụ chữ ký số EFY-CA của người vi phạm. Đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm mà người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

EFY Việt Nam luôn ghi nhận những ý kiến, góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với Ban Truyền Thông của EFY Việt Nam.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa EFY Việt Nam và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. EFY Việt Nam có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

EFY Việt Nam

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam