Chữ ký số công cộng EFYCA
Giải pháp tiên phong thời công nghệ

01 bộ HS đầy đủ đối với tổ chức:

   - 01 bản giấy đăng ký cấp chứng thư số EFY-CA (người đại diện pháp luật ký đóng dấu)

   - 01 bản sao giấy ĐKKD/ Quyết định thành lập

   - 01 bản sao CCCD/CMND/HC của người đại diện pháp luật

   - 01 bản Giấy xác nhận thông tin khách hàng (người đại diện pháp luật ký đóng dấu)

01 bộ HS đầy đủ đối với cá nhân:

   - 01 bản Giấy đăng ký cấp chứng thư số EFY-CA

   - 01 bản sao CCCD/CMND/HC

   - 01 bản Giấy xác nhận thông tin khách hàng

   Trường hợp cấp CTS cho cá nhân thuộc tổ chức cần bổ sung thêm:

   - 01 bản sao giấy ĐKKD/ Quyết định thành lập

   - 01 bản sao QĐ bổ nhiệm/phân công hoặc văn bản xác nhận chức vụ

Vui lòng nhập Mã số thuế để kiểm tra

Tên đơn vị
Kết quả
2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam