Chữ ký số công cộng EFYCA
Giải pháp tiên phong thời công nghệ

01 bộ hồ sơ đầy đủ gồm:

   - 01 bản giấy đăng ký cấp chứng thư số EFY-CA (người đại diện pháp luật ký đóng dấu)

   - 01 bản sao công chứng giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập

   - 01 bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật

   - 01 bản Giấy xác nhận thông tin khách hàng (người đại diện pháp luật ký đóng dấu)

Vui lòng nhập Mã số thuế để kiểm tra

Tên đơn vị
Kết quả
2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam