Chữ ký số công cộng EFYCA
Giải pháp tiên phong thời công nghệ

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v thu hồi Chứng thư số EFY-CA của các thuê bao chưa hoàn thiện hồ sơ

 

Kính gửi: Các thuê bao dịch vụ EFY-CA

 

Thời gian qua Công ty Cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam – Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng EFY-CA đã thực hiện rà soát và thông báo đến tất cả các thuê bao EFY-CA chưa hoàn thiện hồ sơ đăng ký cấp chữ ký số. Việc thông báo được thực hiện bằng nhiều cách như gọi điện, gửi email, thông báo trên Website (efyca.vn), thông báo trên các kênh truyền thông của EFY Việt Nam (fanpage /efy.com.vn/, /chukysoefy/), trên Token Manager và thông qua các kênh bán hàng (Đại lý, Cộng tác viên).

Đến thời điểm hiện tại, EFY Việt Nam cũng nhận được rất nhiều sự hợp tác, hỗ trợ của các thuê bao trong việc hoàn thiện hồ sơ. Tuy nhiên một số thuê bao vẫn chưa thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ này với nhiều lý do. Chính vì vậy chúng tôi lấy làm tiếc rằng các thuê bao này sẽ được chúng tôi thực hiện thu hồi Chứng thư số theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và đúng quy định của Nhà nước về cung cấp dịch vụ Chữ ký số công cộng.

Việc thu hồi sẽ được tiến hành từng đợt trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thiện hồ sơ của thuê bao và thời gian đăng ký cấp chứng thư số.

Bằng văn bản này Công ty EFY Việt Nam chính thức thông báo đến các thuê bao chưa hoàn thiện hồ sơ về việc thu hồi Chứng thư số để Quý thuê bao nắm được, chủ động trong công việc.

EFY Việt Nam chân thành cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ của Quý khách hàng.

Trân trọng thông báo!

 

Tải: Toàn văn Thông báo

Tải: Danh sách thu hồi CTS đợt 1

Tải: Danh sách thu hồi CTS đợt 2

 

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam