Chữ ký số công cộng EFYCA
Giải pháp tiên phong thời công nghệ
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu 106/2011/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Ngày ban hành 23/11/2011
Ngày hiệu lực 01/02/2012
Hình thức văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Người ký duyệt
Tệp đính kèm 1062011ND.PDF

Các văn bản khác

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam