Chữ ký số công cộng EFYCA
Giải pháp tiên phong thời công nghệ
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số ký hiệu 170/2013/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011.
Ngày ban hành 13/11/2013
Ngày hiệu lực 01/01/2014
Hình thức văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Người ký duyệt
Tệp đính kèm 702013NDCP.pdf

Các văn bản khác

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam