Chữ ký số công cộng EFYCA
Giải pháp tiên phong thời công nghệ

01 bộ hồ sơ đầy đủ gồm:

   - 01 bản giấy đăng ký cấp chứng thư số EFY-CA (người đại diện pháp luật ký đóng dấu)

   - 01 bản pho to giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập (Công chứng hoặc đóng dấu treo đơn vị)

   - 01 bản pho to CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật (Công chứng hoặc đóng dấu treo đơn vị)

   - 01 bản Giấy xác nhận thông tin khách hàng (người đại diện pháp luật ký đóng dấu)

Vui lòng nhập đúng Mã số thuế của đơn vị để tải mẫu hồ sơ

Tên đơn vị
Tải mẫu biểu
Giấy đăng ký cấp chứng thư số EFY-CA
Giấy xác nhận thông tin khách hàng

Lưu ý: Đơn vị hoàn thiện các thông tin còn thiếu. Không chỉnh sửa thông tin ngày tháng trên biểu mẫu.

Đơn vị gửi bản cứng về EFY trong vòng 05 ngày để cập nhật mở khóa chính thức.

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam