Chữ ký số công cộng EFYCA
Giải pháp tiên phong thời công nghệ

01 bộ hồ sơ đầy đủ gồm:

   - 01 bản giấy đăng ký cấp chứng thư số EFY-CA (người đại diện pháp luật ký đóng dấu)

   - 01 bản sao công chứng giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập

   - 01 bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật

   - 01 bản Giấy xác nhận thông tin khách hàng (người đại diện pháp luật ký đóng dấu)

Vui lòng nhập chính xác các thông tin dưới đây trước khi gửi hồ sơ qua mạng. Không gửi file nén (có định dạng .rar, .zip).

Đơn vị gửi bản cứng về EFY trong vòng 05 ngày để cập nhật mở khóa chính thức.

Tên đơn vị
File đính kèm
Chọn tệp tin đính kèm...
2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam