Chữ ký số công cộng EFYCA
Giải pháp tiên phong thời công nghệ

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế năm 2023

Người nộp thuế thu nhập cá nhân phải nắm rõ thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế GTGT, lệ phí môn bài, thuế tiêu thụ đặc biệt,...để khai, nộp thuế theo đúng thời hạn và tránh tình trạng bị xử phạt vi phạm hành chính vì nộp muộn theo quy định. Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế năm 2023 được quy định như sau:

1. Lệ phí môn bài năm 2023

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế năm 2023

Lệ phí môn bài năm 2023

Trong năm 2022, tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, hoặc có thay đổi về vốn:

Thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày 30/01/2023.

- Thời hạn nộp (tiền) lệ phí môn bài: Chậm nhất ngày 30/01/2023.

Ngoại trừ một số trường hợp:

- Doanh nghiệp nhỏ/vừa chuyển từ hộ kinh doanh đã kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài:

 • Thời gian kết thúc lệ phí môn bài trong 06 tháng đầu năm 2023, hạn nộp chậm nhất là 30/7/ 2023;
 • Thời gian kết thúc lệ phí môn bài trong 06 tháng cuối năm 2023, hạn nộp chậm nhất là 30/1/2024

- Hộ, cá nhân tạm ngừng sản xuất kinh doanh sau đó tái hoạt động:

 • DN tái hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2023, hạn nộp cuối là 30/07/2023;
 • DN tái hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm 2023, hạn nộp cuối là 30/01/2024

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2023

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế năm 2023

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2023

Theo Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Đồng thời, khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP: Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

Như vậy, thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính theo quý trong năm 2023 như sau:

 • Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính quý IV năm 2022: Chậm nhất là ngày 30/01/2023.
 • Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính quý I năm 2023: Chậm nhất là ngày 04/5/2023 (Do năm 2023, người lao động được nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động kéo dài từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023)
 • Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính quý II năm 2023: Chậm nhất ngày 31/07/2023
 • Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính quý III năm 2023: Chậm nhất là ngày 31/10/2023.
 • Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính quý IV năm 2023: Chậm nhất là ngày 30/01/2024.

Lưu ý: Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ sau ngày 30/01/2023 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

3. Thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2023

* Đối với kỳ kê tình thuế theo tháng

Theo quy định tại Điều 44, Luật quản lý thuế 38/2019/QH14, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng sẽ được áp dụng vào ngày thứ 20 của tháng liền kề sau với tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

 • Đối với kỳ tính thuế tháng 12/2022: Chậm nhất là ngày 27/01/2023 (Do lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2023 bằng đầu từ 20/01/2023 – 26/01/2023)
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 01/2022: Chậm nhất là ngày 20/02/2023
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 02/2022: Chậm nhất là ngày 20/03/2023
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 03/2022: Chậm nhất là ngày 20/04/2023
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 04/2022: Chậm nhất là ngày 20/05/2023
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 05/2022: Chậm nhất là ngày 20/06/2023
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 06/2022: Chậm nhất là ngày 20/07/2023
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 07/2022: Chậm nhất là ngày 21/08/2023 (Ngày 20/08 rơi vào chủ nhật)
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 08/2022: Chậm nhất là ngày 20/09/2023
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 09/2022: Chậm nhất là ngày 20/10/2023
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 10/2022: Chậm nhất là ngày 20/11/2023
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 11/2022: Chậm nhất là ngày 20/12/2023

- Trường hợp khai thuế theo quý, tính vào hạn cuối là ngày 30 hoặc 31 của tháng

 • Đối với kỳ kê khai quý IV năm 2022: Chậm nhất là ngày 31/01/2023.
 • Đối với kỳ kê khai quý I năm 2023: Chậm nhất là ngày 04/5/2023 (Do năm 2023, người lao động được nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động kéo dài từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023)
 • Đối với kỳ kê khai quý II năm 2023: Chậm nhất ngày 31/07/2023
 • Đối với kỳ kê khai quý III năm 2023: Chậm nhất là ngày 31/10/2023.
 • Đối với kỳ kê khai quý IV năm 2023: Chậm nhất là ngày 31/01/2024.

4. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công năm 2023

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế năm 2023

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công năm 2023

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 44, Luật Quản lý thuế 2019 về thời hạn nộp thuế TNCN theo hình thức tháng, quý. Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có phát sinh khấu trừ thuế thì thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN và nộp thuế như sau:

- Trường hợp nộp thuế TNCN theo tháng: Thời hạn nộp thuế TNCN muộn nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo có phát sinh nghĩa vụ thuế.

 • Đối với kỳ tính thuế tháng 12/2022: Chậm nhất là ngày 27/01/2023 (Do lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2023 bằng đầu từ 20/01/2023 – 26/01/2023)
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 01/2022: Chậm nhất là ngày 20/02/2023
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 02/2022: Chậm nhất là ngày 20/03/2023
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 03/2022: Chậm nhất là ngày 20/04/2023
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 04/2022: Chậm nhất là ngày 20/05/2023
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 05/2022: Chậm nhất là ngày 20/06/2023
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 06/2022: Chậm nhất là ngày 20/07/2023
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 07/2022: Chậm nhất là ngày 21/08/2023 (Ngày 20/08 rơi vào chủ nhật)
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 08/2022: Chậm nhất là ngày 20/09/2023
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 09/2022: Chậm nhất là ngày 20/10/2023
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 10/2022: Chậm nhất là ngày 20/11/2023
 • Đối với kỳ tính thuế tháng 11/2022: Chậm nhất là ngày 20/12/2023

* Trường hợp nộp thuế TNCN theo quý

Thời hạn nộp thuế TNCN muộn nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên trong quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

 • Đối với kỳ kê khai quý IV năm 2022: Chậm nhất là ngày 31/01/2023.
 • Đối với kỳ kê khai quý I năm 2023: Chậm nhất là ngày 04/5/2023 (Do năm 2023, người lao động được nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động kéo dài từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023)
 • Đối với kỳ kê khai quý II năm 2023: Chậm nhất ngày 31/07/2023
 • Đối với kỳ kê khai quý III năm 2023: Chậm nhất là ngày 30/10/2023.
 • Đối với kỳ kê khai quý IV năm 2023: Chậm nhất là ngày 31/01/2024.

Thời hạn quyết toán thuế

Theo nội dung được quy định tại Khoản 4, Điều 44, Luật Quản lý thuế 2019 về thời quyết toán thuế TNCN như sau:

 • Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Thời hạn quyết toán thuế TNCN muộn nhất là ngày 31/03/2023.
 • Trường hợp cá nhân trực tiếp thực hiện quyết toán thuế: Thời hạn quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày 30/04/2023.

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên năm 2023

Đối với tổ chức, doanh nghiệp có kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên):

- Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế theo tháng: Thời hạn chậm nộp là ngày 20 của tháng tiếp theo. Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng hóa mua để xuất khẩu nhưng được bán trong nước thì khai theo từng lần phát sinh.

Như vậy:

 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 12/2022: Chậm nhất là ngày 27/01/2023 (Do lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2023 bằng đầu từ 20/01/2023 – 26/01/2023)
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 01/2022: Chậm nhất là ngày 20/02/2023
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 02/2022: Chậm nhất là ngày 20/03/2023
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 03/2022: Chậm nhất là ngày 20/04/2023
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 04/2022: Chậm nhất là ngày 20/05/2023
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 05/2022: Chậm nhất là ngày 20/06/2023
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 06/2022: Chậm nhất là ngày 20/07/2023
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 07/2022: Chậm nhất là ngày 21/08/2023 (Ngày 20/08 rơi vào chủ nhật)
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 08/2022: Chậm nhất là ngày 20/09/2023
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 09/2022: Chậm nhất là ngày 20/10/2023
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 10/2022: Chậm nhất là ngày 20/11/2023
 • Thời hạn nộp tờ khai thuế và nộp thuế tháng 11/2022: Chậm nhất là ngày 20/12/2023

Trên đây là chi tiết về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế năm 2023. Để tránh bị xử phạt người nộp thuế cần chủ động khai, nộp thuế đúng thời hạn.

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ EFY-CA: TẠI ĐÂY

✅ Hoặc liên hệ ngay để được hỗ trợ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

Mua hàng: HN (Ms Hằng): 0912 656 142 / HCM (Ms Thùy): 0911 876 899 

 

Chữ ký số công cộng EFYCA - Giải pháp tiên phong thời công nghệ

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Thuế môn bài là gì? Mức nộp thuế môn bài năm 2022 là bao nhiêu? Hạn nộp thế nào?

Quy định về thủ tục thành lập công ty theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2020

Tìm hiểu về các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam theo quy định mới nhất năm 2022

HaTT

Tin tức liên quan

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam