Chữ ký số công cộng EFYCA
Giải pháp tiên phong thời công nghệ

Thuế môn bài là gì? Mức nộp thuế môn bài năm 2022 là bao nhiêu? Hạn nộp thế nào?

Thuế môn bài là một khoản tiền mà doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp định kỳ hàng năm. Mức nộp thuế môn bài hàng năm không lớn nhưng đây là nghĩa vụ bắt buộc đối với các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, trừ một số trường hợp được miễn. Vậy lệ phí môn bài là gì? Mức nộp lệ phí môn bài năm 2022 là bao nhiêu? Thời hạn nộp như thế nào?

Thuế môn bài là gì? Mức nộp thuế môn bài năm 2022 là bao nhiêu? Hạn nộp thế nào?

Thuế môn bài là gì? Mức nộp thuế môn bài năm 2022 là bao nhiêu? Hạn nộp thế nào?

1. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu do cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thực hiện nghĩa vụ nộp hằng năm dựa trên cơ sở là vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ, doanh thu của cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức sản xuất kinh doanh.

 • Nếu tổ chức, doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng đầu năm thì tổ chức, doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài cả năm.
 • Nếu tổ chức, doanh nghiệp thành lập từ 01/07 hằng năm đến cuối năm, tổ chức, doanh nghiệp chỉ cần nộp lệ phí môn bài cho nửa cuối năm. 
 • Nếu tổ chức, doanh nghiệp không kê khai lệ phí môn bài khi nộp thuế kinh doanh sản xuất thì phải nộp lệ phí môn bài cả năm.

2. Đối tượng phải nộp thuế môn bài

 • Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần.
 • Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp.
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức từ thứ tự số 1 - 5.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình (HGĐ) hoạt động sản xuất, kinh doanh

3. Đối tượng được miễn lệ phí môn bài

Thuế môn bài là gì? Mức nộp thuế môn bài năm 2022 là bao nhiêu? Hạn nộp thế nào?

Đối tượng được miễn nộp thuế môn bài

Miễn hoàn toàn lệ phí môn bài hằng năm:

 • Cá nhân, HGĐ hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu hàng năm từ dưới 100 triệu đồng;
 • Cá nhân, HGĐ hoạt động sản xuất, kinh doanh không đều, không có địa điểm kinh doanh cụ thể;
 • Cá nhân, hộ kinh doanh làm muối; 
 • Tổ chức, cá nhân, HGĐ hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản;
 • Cơ quan báo chí, bưu điện văn hoá xã;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp;
 • Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp xã, doanh nghiệp tư nhân tại địa bàn vùng núi;
 • Cơ sở giáo dục phổ thông và mầm non công lập.

Miễn lệ phí trong năm đầu thành lập

Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập

Các đối tượng sau đây được miễn lệ phí môn bài trong một năm đầu thành lập (từ 01/01 đến 31/12 cùng năm):

 • Tổ chức mới thành lập với Mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới
 • Cá nhân, HGĐ bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, HGĐ, nhóm cá nhân, cá nhân được miễn lệ phí môn bài

Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm thành lập

Đối tượng được miễn lệ phí môn bài trong 3 năm thành lập là doanh nghiệp nhỏ hoặc vừa chuyển từ hộ kinh doanh từ ngày được cấp giấy chứng nhận kinh doanh.

 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được thành lập giai đoạn này cũng được miễn lệ phí môn bài;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập trước thời điểm miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian DN nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

4. Mức nộp thuế môn bài năm 2022

Thuế môn bài là gì? Mức nộp thuế môn bài năm 2022 là bao nhiêu? Hạn nộp thế nào?

Mức đóng thuế môn bài

* Đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (doanh nghiệp, hợp tác xã..)

TT

Căn cứ thu

Mức thu

1

Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/năm

2

Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/năm

3

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/năm

 

* Đối với cá nhân, hộ gia đình

TT

Doanh thu

Mức nộp

1

Trên 500 triệu đồng/năm

1.000.000 đồng/năm

2

Trên 300 - 500 triệu đồng/năm

500.000 đồng/năm

3

Trên 100 - 300 triệu đồng/năm

300.000 đồng/năm

 

5. Thời hạn nộp thuế môn bài 2022

Thuế môn bài là gì? Mức nộp thuế môn bài năm 2022 là bao nhiêu? Hạn nộp thế nào?

Thời hạn nộp thuế môn bài

* Thời hạn nộp thuế môn bài năm 2022

Thời hạn nộp thuế môn bài 2022 chậm nhất là ngày 30/01/2022.

- Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của DN) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ 4 kể từ năm thành lập DN) thì thời hạn nộp thuế môn bài là:

 • Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/07 năm kết thúc thời gian miễn.
 • Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm lkế tiếp của năm kết thúc thời gian được miễn thuế môn bài.

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp:

 • Trường hợp bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30/7 năm bắt đầu hoạt động.
 • Trường hợp bắt đầu hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm bắt đầu hoạt động.

* Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả DN nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 • Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.
 • Nếu DN thành lập trước năm 2021, DN không cần nộp tờ khai lệ phí môn bài 2022
 • Nếu DN, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập trong năm 2021 phải nộp tờ khai lệ phí môn bài với hạn cuối là 30/01/2022;
 • Nếu DN và các đơn vị liên quan thành lập trong năm 2022 thì nộp tờ khai lệ phí môn bài với hạn cuối là 30/01/2022;
 • Cá nhân, hộ kinh doanh không cần nộp tờ khai lệ phí môn bài;

Trên đây là chi tiết các nội dung liên quan đến thuế môn bài 2022. Hy vọng những kiến thức này sẽ hữu ích với mọi người.

 

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ EFY-CA: TẠI ĐÂY

✅ Hoặc liên hệ ngay để được hỗ trợ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

Mua hàng: HN (Ms Hằng): 0912 656 142 / HCM (Ms Thùy): 0911 876 899 

 

Chữ ký số công cộng EFYCA - Giải pháp tiên phong thời công nghệ

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Hướng dẫn: cách đăng ký thêm tờ khai khi xuất hiện cảnh báo tờ khai này chưa được đăng ký ETAX

Top 5 chữ ký số uy tín, chất lượng có giá rẻ nhất thị trường hiện nay

Chữ Ký Số HSM Là Gì? – Tại Sao Doanh Nghiệp Nên Lựa Chọn Chữ Ký Số HSM?

HaTT_TT

Tin tức liên quan

2018 © Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam